Free Support

09777271999

APOLO OHP Film (150 Micron)

  • Brand: Apolo
  • Availability: In Stock
  • SKU: 9517636128264

K22,000.00

Size

  • 150 Micro (အထူ)
  • အရွက် 100 ပါ
  • ဖလင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက် ရေး၊ ဆွဲ နိုင်သည်
  • ကြည်လင်သော ဖလင်ပေါ်မှ ရုပ်ပုံ 
  • ကောင်းမွန်သော ရုပ်ပုံ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည်
  • စာအုပ်အဖုံးချုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်